BioTrek Ethnobotany Garden

BioTrek Ethnobotany Garden

 

3801 W Temple Ave, Pomona, CA 91768

909-869-7659

https://www.cpp.edu/~biotrek/

MORE THINGS TO DO IN POMONA

MORE GARDEN PLACES TO VISIT IN SOUTHERN CALIFORNIA